مرکز مدیریت راه‌ها
آرشيو
نمايش خبر در تاريخ
روز:  
ماه :  
سال :  
وضعیت راه های کشور/ 18 دی (۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۳)
وضعیت راه های کشور/ 18 دی
تین نیوز| در شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۹۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.   به گزارش تین نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه‌...ادامه
وضعیت راه های کشور / 16 دی (۱۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۱)
وضعیت راه های کشور / 16 دی
تین نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۸۰۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار ...ادامه
وضعیت راه‌های کشور/ 15 دی (۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۷)
وضعیت راه‌های کشور/  15 دی
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۸۲۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.  براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی،سامانه‌...ادامه
وضعیت راه‌های کشور/ 14 دی (۱۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۳)
وضعیت راه‌های کشور/ 14 دی
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۸۴۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.  براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي،سامانه‌های ترددشمار وگشتهای شعب راهداری سراسر کشور،...ادامه
وضعیت راه های کشور / 12 دی (۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۱)
وضعیت راه های کشور /  12 دی
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۸۳۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار ...ادامه
وضعیت راه های کشور / 9 دی (۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۰)
وضعیت راه های کشور /  9 دی
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۸۰۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۶.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار ...ادامه
وضعیت راه های کشور / 8 دی (۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۶)
وضعیت راه های کشور / 8 دی
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۸۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.  براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي،سامانه‌های ترددشمار وگشتهای شعب راهداری سراسر کشور،...ادامه
وضعیت راه ها/ 7 دی (۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۲)
وضعیت راه ها/ 7 دی
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۶۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۵درصد افزایش را نشان می‌دهد.   به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، براساس ...ادامه
وضعیت راه ها/ 6 دی (۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۹)
وضعیت راه ها/ 6 دی
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۸۹۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۴درصد كاهش را نشان می‌دهد.   به گزارش تین‌نیوز و به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس ...ادامه
وضعیت راه ها/ 5 دی (۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۶)
وضعیت راه ها/ 5 دی
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۹۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.   به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس ...ادامه
وضعیت راه ها/ 4 دی (۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۴)
وضعیت راه ها/ 4 دی
طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از  ۱۸۹۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۸.۹ درصد كاهش را نشان می‌دهد.   به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر ...ادامه
وضعیت راه های کشور / 3 دی (۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۳)
وضعیت راه های کشور / 3 دی
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۸۹۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. ​براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي،سامانه‌های ترددشمار وگشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در ...ادامه
وضعیت راه های کشور / 1 دی (۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۷)
وضعیت راه های کشور /  1 دی
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۹۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۰۳ درصد كاهش را نشان می‌دهد. به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه‌...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 30 آذر (۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۳)
وضعیت راه های کشور/ 30 آذر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از  ۱۸۹۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۱ درصد كاهش را نشان می‌دهد. اطلاعیه مركز مدیریت راه‌های كشور مورخ ۳۰ آذر ۹۵  براساس ...ادامه
وضعیت راه ها/ 29 آذر (۲۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۴)
وضعیت راه ها/ 29 آذر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از  ۱۸۹۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۶.۷ درصد كاهش را نشان می‌دهد. به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 28 آذر (۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۵)
وضعیت راه های کشور/ 28 آذر
تین‌نیوز| در شبانه‌‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۱۷۸۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۱ درصد افزایش را نشان می‌‌دهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي،سامانه‌های ترددشمار وگشتهای شعب راهداری سراسر ...ادامه
ترافیک سنگین جاده‌های شمال به تهران
تین‌نیوز| رفت و آمد در برخی مناطق جاده های چالوس، آمل، جاجرود، قائمشهر و کرج به سوی تهران سنگین گزارش شده و تردد در محورهای آذربایجان های شرقی و غربی و اردبیل به سبب بارش برف با زنجیر چرخ میسر است.   بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه های نظارتی مرکز کنترل ترافیک جاده ها، ترافیک در جاده چالوس-...ادامه
یکطرفه شدن دو جاده ارتباطی مازندران
تین نیوز| محدودیت ترافیکی امروز در دو جاده چالوس و هراز اعمال شد.  مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 تا 23 امروز از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع شد.   با اعلام ماموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 تا 23 روز شنبه از مرزن آباد به سمت ...ادامه
وضعیت راه های کشور / 27 آذر (۲۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۱)
وضعیت راه های کشور / 27 آذر
تین نیوز| در شبانه‌‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۱۷۸۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۴.۴ درصد كاهش را نشان می‌‌دهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي،سامانه‌های ترددشمار وگشتهای شعب راهداری سراسر کشور،...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 25 آذر (۲۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۰)
وضعیت راه های کشور/ 25 آذر
تین نیوز| در شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۱۷۸۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۸.۹ درصد افزايش را نشان می دهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي، سامانه‌های ترددشمار وگشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر ...ادامه
 
 

:

:

 
 
 
تین نیوز اولین فعالت خود را در حوزه خبری آغاز کرده و در طول هشت سال، بیش از دويست و هفتاد هزار خبر و مطلب را با رویکرد تحلیلی و نقادانه منتشر کرده است این شبکه خبری، از طریق تعامل سازنده با نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی حوزه حمل و نقل، رسانه ها و منابع خبری ، در حال حاضر جزو رتبه های برتر در بین رسانه های الکترونیک تخصصی در ایران است.
تلفن : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۹
نمابر : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۵
آدرس: تهران خیابان اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، کوچه بهارک، پلاک 9
عمومی زیربنایی جاده‌ای ريلی هوایی دريایی شهری خودرو حوادث رسانه‌‌ها سایر استان‌ها وبلاگ ها English