مرکز مدیریت راه‌ها
آرشيو
نمايش خبر در تاريخ
روز:  
ماه :  
سال :  
وضعیت راه های کشور / 11 آبان (۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۳)
وضعیت راه های کشور /  11  آبان
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۰۴ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 9 آبان (۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۳)
وضعیت راه های کشور/ 9 آبان
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۱۶۸۵ تردد شمار فعال در محورهاي برون ‌شهري، نسبت به روز قبل ۶.۳ درصد کاهش را نشان مي‌دهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور، ...ادامه
وضعیت راه های کشور / 8 آبان (۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۲)
وضعیت راه های کشور /  8 آبان
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۱۶۷۸ تردد شمار فعال در محورهاي برون ‌شهري، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد کاهش را نشان مي‌دهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور، ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 6 آبان (۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۹)
وضعیت راه های کشور/ 6 آبان
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۹۲ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.  براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری ...ادامه
وضعیت راه های کشور / 5 آبان (۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۷)
وضعیت راه های کشور / 5 آبان
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد كاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 4 آبان (۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۰)
وضعیت راه های کشور/ 4  آبان
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 3 آبان (۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹)
وضعیت راه های کشور/ 3  آبان
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۷ درصد كاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور، ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 2 آبان (۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۱)
وضعیت راه های کشور/ 2 آبان
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۹۷ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۳ درصد كاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور،...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 1 آبان (۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۲)
وضعیت راه های کشور/ 1 آبان
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۹۷تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور، در ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 27 مهر (۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵)
وضعیت راه های کشور/ 27 مهر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۹۱ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 27 مهر (۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۴)
وضعیت راه های کشور/ 27 مهر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۰۲ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۹ درصد كاهش را نشان می‌دهد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 26 مهر (۲۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۴)
وضعیت راه های کشور/ 26 مهر
تین‌ نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۸۲ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۹.۶ درصد كاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور،...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 25 مهر (۲۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۵)
وضعیت راه های کشور/ 25 مهر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۷۹ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۲۳.۳ درصد كاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر ...ادامه
وضعیت راه‌های کشور/ 24 مهر (۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۷)
وضعیت راه‌های کشور/ 24 مهر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۸۰ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۲۴.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گزارش پايگاه خبری‌ وزارت راه وشهرسازی‌ براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 22 مهر (۲۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۰)
وضعیت راه های کشور/ 22 مهر
تین‌نیوز| تردد در محورهای مواصلاتی كشور به غیر ازمحورهای مسدود، طبق روال عادی در جريان است. همچنین طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۱۶۶۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۴۶.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس تصاویر ...ادامه
وضعیت راه‌های کشور/ 19 مهر (۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۷)
وضعیت راه‌های کشور/ 19 مهر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۸۲ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر ...ادامه
وضعیت راه‌های کشور/ 18 مهر (۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۸)
وضعیت راه‌های کشور/ 18 مهر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۷۳ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر ...ادامه
وضعیت راه‌های کشور/ 17 مهر (۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۶)
وضعیت راه‌های کشور/ 17 مهر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۶۴ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۸.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر ...ادامه
تردد در راه های برون شهری 4.1 درصد کاهش یافت
تین‌نیوز|  بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی و سامانه های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور در 24 ساعت گذشته نسبت به روز قبل از آن تردد وسایل نقلیه در محورهای برون شهری کشور 4.1 درصد کاهش یافت.   در این مدت آزادراه کرج - تهران، آزادراه کرج - قزوین، آزادراه تهران -...ادامه
وضعیت راه‌های کشور/ 14 مهر (۱۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۵)
وضعیت راه‌های کشور/ 14 مهر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۱۶۸۹ تردد شمار فعال در محورهای برون ‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر ...ادامه
نظرسنجی
آيا از اطلاعات مركز مديريت راههاي كشور www.141.ir در هنگام سفر استفاده مي كنيد؟
 

وضعیت راه‌های کشور / 5 فروردین

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان البرز-۲

هراز به صورت یک‌طرفه باز شد؛ یک‌طرفه شدن چالوس به تعویق افتاد

ممنوعیت تردد در کرج - چالوس و هراز در روز جمعه

وضعیت راه‌های کشور/ 4 فروردین

ترافیک سنگین در محور فیروزکوه

محور هراز به دلیل بارش شدید برف مسدود شد

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان-1

وضعیت راه های کشور در روز پنجشنبه سوم فروردین ماه

باند شمالی آزادراه قزوین-کرج دارای ترافیک سنگین است

محدودیت‌های ترافیکی نوروز

ترافیک بسیار سنگین محورهای ورودی مشهد

ترافیک در آزادراه های استان قزوین نیمه سنگین است

محدودیت‌های ترافیکی ایام نوروز تا 14 فروردین

ترافیک روان در محورهای ارتباطی البرز

آخرین وضعیت ترافیکی جاده های مازندران

وضعیت راه‌های کشور/ 29 اسفند

وضعیت راه های کشور/ 28 اسفند

حجم ترافیک جاده‌های کشور ۱۰ درصد افزایش یافت

وضعیت راه‌های کشور/ 26 اسفند

 
 
 
 
تین نیوز اولین فعالت خود را در حوزه خبری آغاز کرده و در طول هشت سال، بیش از دويست و هفتاد هزار خبر و مطلب را با رویکرد تحلیلی و نقادانه منتشر کرده است این شبکه خبری، از طریق تعامل سازنده با نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی حوزه حمل و نقل، رسانه ها و منابع خبری ، در حال حاضر جزو رتبه های برتر در بین رسانه های الکترونیک تخصصی در ایران است.
تلفن : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۹
نمابر : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۵
آدرس: تهران خیابان اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، کوچه بهارک، پلاک 9
عمومی زیربنایی جاده‌ای ريلی هوایی دريایی شهری خودرو حوادث رسانه‌‌ها سایر استان‌ها وبلاگ ها English