مرکز مدیریت راه‌ها
آرشيو
نمايش خبر در تاريخ
روز:  
ماه :  
سال :  
وضعیت راه های کشور/ 23 مرداد (۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۷)
وضعیت راه های کشور/ 23 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۰۶ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶ درصد كاهش را نشان می‌دهد.   به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی،...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 21 مرداد (۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۴)
وضعیت راه های کشور/ 21 مرداد
تین‌نیوز| در شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۱۷۲۷ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۹درصد افزايش را نشان می‌دهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي، سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال ...ادامه
وضعیت راه‌های کشور/ 20 مرداد (۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۸)
وضعیت راه‌های کشور/ 20 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۱۷ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی،سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور،...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 19 مرداد (۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۹)
وضعیت راه های کشور/ 19 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۱۷۲۰ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد افزایش را نشان میدهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي،سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 18 مرداد (۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۶)
وضعیت راه های کشور/ 18 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۱۷۱۸ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۳ درصد كاهش را نشان مي‌دهد.   براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی،سامانه‌های ترددشمار وگشت‌های شعب راهداری سراسر ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 17 مرداد (۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۶)
وضعیت راه های کشور/  17 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۹۹ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي،سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 16 مرداد (۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۸)
وضعیت راه های کشور/  16 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۰۰ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي،سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 14 مرداد (۱۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۸)
وضعیت راه های کشور/ 14 مرداد
تین نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۳۵ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گزارش تین نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی،...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 13 مرداد (۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۷)
وضعیت راه های کشور/ 13 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۳۰ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه‌...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 12 مرداد (۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۸)
وضعیت راه های کشور/  12 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۱۹ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 11مرداد (۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۰)
وضعیت راه های کشور/ 11مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۹۶ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي،سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 10 مرداد (۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰)
وضعیت راه های کشور/ 10 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۰۶ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.   به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 7 مرداد (۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۹)
وضعیت راه های کشور/ 7 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۲۱ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل۷.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاوير دريافتی از دوربين‌های نظارتی،سامانه‌های ترددشمار وگشت‌های شعب راهداری ...ادامه
۲۰ دوربین ثبت سرعت درمحورهای مواصلاتی زنجان درحال بهره برداری است
تین‌نیوز| رییس مرکزمدیریت راهها ی اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان زنجان گفت: درحال حاضر ۲۰ دوربین ثبت سرعت درمحورهای مواصلاتی استان زنجان درحال بهره برداری است. محمد امینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به گزارش مرکز مدیریت راههای کشور، استان زنجان در سه ماه نخست سالجاری در وضعیت پایداری ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 6 مرداد (۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۴)
وضعیت راه های کشور/ 6 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۱۵ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.   به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 5 مرداد (۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۴)
وضعیت راه های کشور/ 5 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۰۶ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۱ درصد كاهش را نشان می‌دهد.   به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 4 مرداد (۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۸)
وضعیت راه های کشور/ 4 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۲۰ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۷ درصد کاهش را نشان می دهد.   به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه‌...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 3 مرداد (۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۱)
وضعیت راه های کشور/ 3 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۲۳ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۲ درصد کاهش را نشان می دهد. به گزارش تین نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه‌های ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 2 مرداد (۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۱)
وضعیت راه های کشور/ 2 مرداد
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۱۸ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد کاهش را نشان می دهد. به گزارش تین نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه ها، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه‌های ترددشمار ...ادامه
وضعیت راه های کشور/ 31 تیر (۳۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۳)
وضعیت راه های کشور/ 31 تیر
تین‌نیوز| طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۳۰ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.   به گزارش تین‌نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،...ادامه
نظرسنجی
آيا از اطلاعات مركز مديريت راههاي كشور www.141.ir در هنگام سفر استفاده مي كنيد؟
 

وضعیت راه‌های کشور / 5 فروردین

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان البرز-۲

هراز به صورت یک‌طرفه باز شد؛ یک‌طرفه شدن چالوس به تعویق افتاد

ممنوعیت تردد در کرج - چالوس و هراز در روز جمعه

وضعیت راه‌های کشور/ 4 فروردین

ترافیک سنگین در محور فیروزکوه

محور هراز به دلیل بارش شدید برف مسدود شد

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان-1

وضعیت راه های کشور در روز پنجشنبه سوم فروردین ماه

باند شمالی آزادراه قزوین-کرج دارای ترافیک سنگین است

محدودیت‌های ترافیکی نوروز

ترافیک بسیار سنگین محورهای ورودی مشهد

ترافیک در آزادراه های استان قزوین نیمه سنگین است

محدودیت‌های ترافیکی ایام نوروز تا 14 فروردین

ترافیک روان در محورهای ارتباطی البرز

آخرین وضعیت ترافیکی جاده های مازندران

وضعیت راه‌های کشور/ 29 اسفند

وضعیت راه های کشور/ 28 اسفند

حجم ترافیک جاده‌های کشور ۱۰ درصد افزایش یافت

وضعیت راه‌های کشور/ 26 اسفند

 
 
 
 
تین نیوز اولین فعالت خود را در حوزه خبری آغاز کرده و در طول هشت سال، بیش از دويست و هفتاد هزار خبر و مطلب را با رویکرد تحلیلی و نقادانه منتشر کرده است این شبکه خبری، از طریق تعامل سازنده با نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی حوزه حمل و نقل، رسانه ها و منابع خبری ، در حال حاضر جزو رتبه های برتر در بین رسانه های الکترونیک تخصصی در ایران است.
تلفن : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۹
نمابر : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۵
آدرس: تهران خیابان اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، کوچه بهارک، پلاک 9
عمومی زیربنایی جاده‌ای ريلی هوایی دريایی شهری خودرو حوادث رسانه‌‌ها سایر استان‌ها وبلاگ ها English